top of page

סדנאות אריגה בנול מסגרת

נולי המסגרת פשוטים וידידותיים למשתמש, ובמקביל מאפשרים משחק יצירתי עשיר. 
מוזמנים לסדנאות אריגה מסורתית, אתנית ואמנותית, בשלל טכניקות מרחבי העולם ומתוך מקום לביטוי אישי וחוויתי.

אריגה יצירתית בנול מסגרת

אריגה יצירתית בנול מסגרת

שילוב של חרוזים וחוטים

אריגת סומק על נול מסגרת

אריגת סומק על נול מסגרת

פרי ידיה של יעל- אריגה במרכז הסדנאות ביודפת

סדנאות אריגה בנול מסגרת

סדנאות אריגה בנול מסגרת

אריגה אמנותית

אריגת קילים

אריגת קילים

כריות שארגה חלי המוכשרת

אריגה יצירתית בנול מסגרת

אריגה יצירתית בנול מסגרת

שילוב חרוזים וחוטים

מזל סרטן- פרי ידיה של שושי

מזל סרטן- פרי ידיה של שושי

לארוג את חיינו

אריגת קשרים

אריגת קשרים

פרי ידיה של חדוה מחוג האריגה ביודפת

אריגה יצירתית בנול מסגרת

אריגה יצירתית בנול מסגרת

מרכז אריגה ביודפת

Bedouin weaving  אריגה ידנית

Bedouin weaving אריגה ידנית

אריגה בדואית במרכז המלאכות ביודפת

Moroccan weaving אריגה ידנית בנול

Moroccan weaving אריגה ידנית בנול

אריגה מרוקאית במרכז המלאכות ביודפת

פרי ידיה של אורנה- אריגה בסגנון סקנדינבי

פרי ידיה של אורנה- אריגה בסגנון סקנדינבי

סדנאות אריגה ביודפת

אריגה סקנדינבית

אריגה סקנדינבית

סדנאות אריגה ואסטרולוגיה ביודפת

סדנאות אריגה בנול מסגרת

סדנאות אריגה בנול מסגרת

פרי ידיה של טל מחוג האריגה ביודפת

אריגת קילים של טל בחוג ביודפת

אריגת קילים של טל בחוג ביודפת

סדנאות אריגה, טוויה וצביעה טבעית

סדנאות אריגה בנול מסגרת

סדנאות אריגה בנול מסגרת

פרי ידיה של קטי

שושלת משפחתית- אריגה בנול מסגרת

שושלת משפחתית- אריגה בנול מסגרת

אריגה של סנדרה האומנית

פו הדוב- אריגה בנול מסגרת

פו הדוב- אריגה בנול מסגרת

פרי ידיה של נאהד מחוג האריגה בכאוכב

אריגת קילים על נול מסגרת

אריגת קילים על נול מסגרת

מרכז האריגה ביודפת

אריגת סומק על נול מסגרת

אריגת סומק על נול מסגרת

מרכז האריגה ביודפת

סדנאות אריגה על נול מסגרת

סדנאות אריגה על נול מסגרת

מרכז האריגה ביודפת

אריגת קילים על נול מסגרת

אריגת קילים על נול מסגרת

מרכז המלאכות ביודפת

אריגת קילים של יעל על נול מסגרת

אריגת קילים של יעל על נול מסגרת

לימודי אריגה ואסטרולוגיה ביודפת

חוגי אריגה בנול מסגרת

חוגי אריגה בנול מסגרת

אריגה בצמר פרי ידיה של חסיה

אריגת טבע על נול מסגרת

אריגת טבע על נול מסגרת

אריגה אמנותית

סדנאות אריגה בנול מסגרת

סדנאות אריגה בנול מסגרת

פרי ידיה של רחל

סדנאות אריגה בנול מסגרת

סדנאות אריגה בנול מסגרת

אריגה אמנותית של רחל

תיק ארוג בנול מסגרת

תיק ארוג בנול מסגרת

פרי ידיה של רחל

חוגי אריגה בנול מסגרת

חוגי אריגה בנול מסגרת

פרי ידיה של רונית

סדנאות אריגה בנול מסגרת

סדנאות אריגה בנול מסגרת

פרי ידיה של רונית בחוג האריגה ביודפת

חוגי אריגה בנול מסגרת

חוגי אריגה בנול מסגרת

פרי ידיה של בתיה בחוג האריגה ביודפת

סדנאות אריגה בנול מסגרת

סדנאות אריגה בנול מסגרת

אריגה אמנותית

אריגת סומק על נול מסגרת

אריגת סומק על נול מסגרת

מרכז המלאכות ביודפת

אריגה של רונית

אריגה של רונית

סדנאות אריגה ואסטרולוגיה ביודפת

bottom of page