top of page

סדנת אריגה על נול משקולות

נולי המשקולות היוו אבן יסוד בתרבות שרווחה בארצנו ומהוות אבני דרך בחיי. עוד בתור ילדה מצאתי משקולות אבן של נולים בשיטוטים בין הגבעות בשפלת יהודה. יודפת, בה הקמתי את מרכז האריגה, הייתה מרכז הטוויה והאריגה מהגדולים בארץ לפני 2000 שנה. משקולות הנולים שפזורות בשטח מהוות תזכורת לחיים הענפים ששקקו במקום ומסמנות לי את נתיב חיי. האריגה שלי מתבססת על מסורת עתיקה שלתוכה מנשבת רוח חדשה. מוזמנים להתחבר לשורשים דרך האריגה על הנולים הקדומים לארוג עם חוטים צבעוניים ולשלב את מנחות הטבע העוטף אותנו לתוך האריגה.

סדנאות אריגה בנול משקולות

סדנאות אריגה בנול משקולות

warp weighted loom אריגה בנול משקולות

סדנאות אריגה בנול משקולות

סדנאות אריגה בנול משקולות

שיקום נול עבור הכפר התלמודי בקצרין warp weighted loom

סדנאות אריגה בנול משקולות

סדנאות אריגה בנול משקולות

נול משקולות בשילוב אריגת קלפים warp weighted loom

סדנאות אריגה בנול משקולות

סדנאות אריגה בנול משקולות

שחזור נול עבור רשות העתיקות warp weighted loom

סדנאות אריגה בנול משקולות

סדנאות אריגה בנול משקולות

מרכז אריגה ואסטרולוגיה ביודפת warp weighted loom

משקולות נולים בנות 2000 שנה

משקולות נולים בנות 2000 שנה

שחזור נול משקולות עבור רשות העתיקות warp weighted loom

סדנאות אריגה בנול משקולות

סדנאות אריגה בנול משקולות

שילוב נול משקולות ואריגת קלפים warp weighted loom

הדגמת מלאכות בפרק קצרין

הדגמת מלאכות בפרק קצרין

טוויה ואריגה בנול משקולות warp weighted loom

אריגת סנסנים על נול משקולות

אריגת סנסנים על נול משקולות

אריגת טבע

אריגה של רונית ממנחות הטבע

אריגה של רונית ממנחות הטבע

סדנאות אריגה ביודפת

סדנה יומית באריגה בנול משקולות

סדנה יומית באריגה בנול משקולות

שחזור מלאכות עתיקות warp weighted loom

סדנאות אריגה בנול משקולות

סדנאות אריגה בנול משקולות

מרכז אריגה ביודפת warp weighted loom

נול סדנאות אריגה בנול משקולות

נול סדנאות אריגה בנול משקולות

שחזור מלאכות קדומות warp weighted loom

משקולות נולים

משקולות נולים

אריגה עתיקה בת אלפי שנים

משקולות נולים עתיקות

משקולות נולים עתיקות

מרכז אריגה ביודפת

bottom of page