top of page

ייעוץ אסטרולוגי

"אין סירה טובה יותר ממפה אסטרולוגית כדי לעזור לאדם לחצות את ים החיים"

תהליך האימהות המדהים הביא אותי לחקר שפת הכוכבים, מתוך הבנה שכל אחד מאתנו מביא לעולם הזה מתנת שמיים שייחודית רק לו. 

למדתי אצל מגוון מורים מדהימים בארץ ובחו"ל והגישה שלי משלבת בין זרמים שונים באסטרולוגיה- אסטרולוגיה התפתחותית, חזותית, הלניסטית עתיקה ואסטרולוגיה הוררית של מפות שאלה.  בארגז הכלים  משתלבים נומרולוגיה וקריאה בקלפי טארוט, קלפי חיות וקלפים אסטרולוגים.  

מזמינה אתכם לקריאה אסטרולוגית- למפגש עם מפת הלידה שלכם, ולהתבוננות משותפת בקסם הבריאה.
האסטרולוגיה עוזרת להבין את האיכויות שלנו ואת ביטוין בתחומי החיים השונים, את נקודות החוזק ואת האתגרים העומדים בפנינו, ומהווה כלי תומך במסע ההתפתחות שלנו על פני האדמה. 

דרך האסטרולוגיה ניתן לראות חלונות בזמן, ולנסות לנתב את האנרגיה שמגיעה לחיינו למקומות בונים. 

מפה אסטרולוגית נבנית על בסיס נתוני לידה של האדם- תאריך, שעה ומקום, ומהווה מצפן בנתיבי החיים.

מפגש ייעוץ אסטרולוגי אורך כשעה וחצי ומתומחר ב580 ש"ח. 

לברור שעת לידה ניתן לכתוב ללשכה לרישום אוכלוסין, לצרף מספר תעודת זהות- info@piba.gov.il

בברכת ארץ ושמיים

גונית, אסטרולוגית 

ייעוץ אסטרולוגי ביודפת

ייעוץ אסטרולוגי ביודפת

פגישה אישית על בסיס מפת לידה

יעוץ אסטרולוגי

יעוץ אסטרולוגי

לימודי אסטרולוגיה ככלי להתפתחות ולצמיחה

לימודי אסטרולוגיה

לימודי אסטרולוגיה

שילוב רוח וחומר

מזל סרטן על פי ממצא ארכיאולוגי ביודפת

מזל סרטן על פי ממצא ארכיאולוגי ביודפת

פרי ידיו של אומן הזכוכית לואי בן כליפא

לימודי אסטרולוגיה ואריגה

לימודי אסטרולוגיה ואריגה

מזל סרטן, רוח לתוך צורה

גונית דטנר פורת אסטרולוגית

גונית דטנר פורת אסטרולוגית

יעוץ אסטרולוגי

מרכז לימודי אסטרולוגיה

מרכז לימודי אסטרולוגיה

איזיס, פרי ידיה של קשת שלי

אסטרולוגיה- ראש וזנב דרקון

אסטרולוגיה- ראש וזנב דרקון

פרי ידיה של קשת שלי

מוזמנים לקורס אסטרולוגיה

מוזמנים לקורס אסטרולוגיה

קורס קריאה בקלפים אסטרולוגים

כירון, המורה לאסטרולוגיה

כירון, המורה לאסטרולוגיה

מתוך הקלפים האסטרולוגים שציירו הבנות שלי

bottom of page