top of page

צביעה טבעית

לחקר הצביעה הטבעית הגעתי כבר בתור ילדה, והמשכתי להעמיק בסוד הצבע במהלך השנים. את הצבע אני מפיקה מקליפות של פירות ועצים, מפרחים ועלים וממינרלים שונים, תוך מתן כבוד לטבע והודיה גדולה.

אני מזמינה אתכם להצטרף אלי לגילוי סודות הצביעה הטבעית, מלאכה עתיקה שדרשה מומחיות ומקצועיות, ורזיה נשמרו בסוד במשך אלפי שנים. 

צביעה טבעית מצמחים

צביעה טבעית מצמחים

מרכז מלאכות מסורתיות ביודפת

צביעה טבעית מקליפות עצים

צביעה טבעית מקליפות עצים

Drop spindle

ברזיל ווד

ברזיל ווד

צביעה טבעית מקליפות

צביעה טבעית

צביעה טבעית

צמר

צביעה טבעית של סיבי צמר

צביעה טבעית של סיבי צמר

עלי אקליפטוס

צביעה טבעית

צביעה טבעית

בצל ואקליפטוס

צביעה טבעית מקליפות בצל

צביעה טבעית מקליפות בצל

סיבי צמר

סיבי צמר צבועים מאקליפטוס

סיבי צמר צבועים מאקליפטוס

אהיל טבע

צביעה טבעית וטוויה

צביעה טבעית וטוויה

Drop spindle

פואת הצבעים

פואת הצבעים

גינת צמחי צביעה

צביעה מפואת הצבעים

צביעה מפואת הצבעים

סיבי צמר

צביעה טבעית

צביעה טבעית

פואת הצבעים

צביעה טבעית מפרחים

צביעה טבעית מפרחים

מרכז מלאכות ביודפת

צביעה טבעית

צביעה טבעית

Drop spindle

צביעה טבעית

צביעה טבעית

מרכז מלאכות עתיקות

כחל מסעודיה

כחל מסעודיה

אבני כחל שקיבלתי מתלמידותי שביקרו בסעודיה

ציור באדמות ותבלינים

ציור באדמות ותבלינים

מרכז מלאכות ביודפת

ציור באדמות

ציור באדמות

מרכז מלאכות עתיקות ביודפת

ציור באדמות על סדין ישן

ציור באדמות על סדין ישן

מרכז מלאכות עתיקות ביודפת

צביעה טבעית מקליפות בצל

צביעה טבעית מקליפות בצל

סיבי צמר

צביעה טבעית מקליפות בצל

צביעה טבעית מקליפות בצל

אהיל טבע

bottom of page