top of page
‏‏גונית-מארג חיים

 

  

            גונית- מארג חיים        

      לימודי אריגה ואסטרולוגיה                            

מוזמנים למרחב המשלב חומר ורוח, יצירה וחוויה
להתחבר לתנועה המדיטטיבית שבטוויה
 לקסם שבצביעה, למרכז הפנימי שבאריגה
ולעולם האסטרולוגיה ככלי למודעות ולצמיחה
 

מרכז סדנאות קדומות
מוזמנים להצטרף לקורסי אסטרולוגיה ולחוגי אריגה שנתיים.
אסטרולוגיה עתיקה המכילה את סודות חכמת הכוכבים 
    ואריגה אתנית שימושית או אמנותית.  
בנוסף לפעילות השנתית מתקיימות סדנאות מרוכזות 
 באריגה, טוויה, צביעה טבעית, הדפס בוטני
וקריאה בקלפים ככלי להתבוננות פנימית.

לוגו אמא - Copy.png
bottom of page