גונית- מרכז סדנאות 

אריגה, טווייה, צביעה טבעית ואסטרולוגיה

יצירת קשר