top of page

מרכז מבקרים

אריגה, טוויה וצביעה טבעית 

 אסטרולוגיה ופתיחה בקלפים


 

            קבוצות המטיילות בגליל מוזמנות לסטודיו שלי ביודפת, הממוקם מול נוף גלילי,  

            למפגש עם המלאכות שרווחו בארצנו והיוו תשתית לחיים באזורנו.

            מזמינה אתכם למסע בזמן, בו אדגים טוויה ואריגה תוך שזירת אגדות וסיפורים.

           בנוסף, מציעה מפגש אסטרולוגיה ופתיחה בקלפי חיות לקבוצות קטנות,

           פעילות חווייתית ופותחת לבבות בימי הולדת וימי גיבוש לצוותים.

           הקלפים הקסומים משקפים את המתנות שהבאנו לעולם, מרחיבים את הנשמה.

סרוק צמר

סרוק צמר

מרכז מלאכות ביודפת

פתיחה בקלפים

פתיחה בקלפים

מפגש חוויתי לקבוצות- פתיחה בקלפים

גונית- הדגמת אריגה בנול משקולות

גונית- הדגמת אריגה בנול משקולות

תודה לאיילת ולמיכל על הצילום

פתיחה בקלפים.

פתיחה בקלפים.

מפגש חוויתי לקבוצות- פתיחה בקלפים אסטרולוגים

Gonit הדגמת אריגת קלפים

Gonit הדגמת אריגת קלפים

מרכז מלאכות הסיב ביודפת

הדגמת טוויה בפלך יד

הדגמת טוויה בפלך יד

גונית - מרכז סדנאות ביודפת

סרוק צמר

סרוק צמר

תקופת בעלי מלאכה לתלמידים

הדגמת מלאכות בפרק קצרין

הדגמת מלאכות בפרק קצרין

שחזור מלאכות עתיקות

גונית- צביעה טבעית מצמחים

גונית- צביעה טבעית מצמחים

טוויה בפלך יד

שחזור נול משקולות

שחזור נול משקולות

גונית - מרכז סדנאות ביודפת

גונית פורת- טוויה ביודפת העתיקה

גונית פורת- טוויה ביודפת העתיקה

גלגל טוויה

גלגל טוויה מהאגדות במרכז המלאכות ביו

גלגל טוויה מהאגדות במרכז המלאכות ביו

תודה לאיילת ולמיכל על הצילום

צביעת צמר מקליפות בצל

צביעת צמר מקליפות בצל

גונית - מרכז סדנאות ביודפת

גונית פורת- ידיה שילחה בכישור

גונית פורת- ידיה שילחה בכישור

גלגל טוויה ביודפת העתיקה

אריגה אומנותית

אריגה אומנותית

גונית - מרכז סדנאות ביודפת

נול משקולות

נול משקולות

גונית - מרכז סדנאות אריגה ביודפת

צביעה טבעית מעלים

צביעה טבעית מעלים

גונית - מרכז סדנאות צביעה ביודפת

bottom of page