top of page

 חיות טוטם- קורס קריאה בקלפים               

     

להתבונן בסמלי הטבע ולהבין את שפת החיות ככלי מכוון ותומך בחיים.

הלימוד מיועד לכל מי שחפץ בתהליך מודעות והתפתחות, ובנקודת מבט נוספת על חייו.

בקורס נבין את האיכויות והתכונות של בעלי החיים, וניגע במקומות עמוקים המניעים אותנו.

 

קלפי "שירת הרוח" יוצרים שיח עם חבילת הטארוט המסורתית במשמעות שהם נושאים. 

 

  נשלב בלימוד פתיחת קלפים ופתיחה של הלב -

 *חיות המייצגות את היסודות אש, אדמה, אויר ומים.

 *יונקים, עופות, זוחלים וחרקים.

 *פתיחת הדרך

 *עבודה אישית כתהליך התפתחותי. 

במהלך הקורס ניצור לנו טוטם אישי,

שיהווה תזכורת לאנרגיה שאנו רוצים לחזק בחיינו.

הלימוד מתקיים מתוך כבוד ואהבה לעולם הטבע,

מחזק את תחושת האחדות של האדם עם הבריאה.

16 מפגשים בני כשלוש שעות, ימי שני בערב.

עלות הקורס 2400 ש"ח.

מציעה פעילות לקבוצות בימי הולדת ובשמחות אחרות :-)

מורתי התמנונה- התמנון כחיית טוטם

מורתי התמנונה- התמנון כחיית טוטם

ציור של קשת פורת שפותחת בקלפים ומציירת

תמנון, דולפינים ומנטות- חיות טוטם

תמנון, דולפינים ומנטות- חיות טוטם

חיות טוטם- ציור של קשת פורת המוכשרת

דולפין כחיית טוטם-  כוח הריפוי

דולפין כחיית טוטם- כוח הריפוי

קלפי טוטם- קורס קריאה בקלפים

פרפרים- חיות טוטם

פרפרים- חיות טוטם

קורס קלפי סגולה

טוטם אישי

טוטם אישי

קלפי חיות טוטם- קורס קריאה בקלפים. יצירה של הבת שלי, קשת פורת

יגואר כחיית טוטם

יגואר כחיית טוטם

קורס קלפי סגולה. צריבה בעץ, יצירה של הבת שלי, קשת פורת

גמל שלמה- חיות טוטם

גמל שלמה- חיות טוטם

קלפי טוטם- קורס קריאה בקלפים. יצירה של הבת שלי, קשת

לינקס כחיית טוטם

לינקס כחיית טוטם

הלינקס שומר הידע הקדוש. יצירה של הבת שלי, קשת

נחש קוברה

נחש קוברה

קורס חיות טוטם. יצירה של הבת שלי, קשת

זאב כחיית טוטם

זאב כחיית טוטם

קלפי סגולה- קורס קריאה בקלפים. יצירה של הבת שלי, קשת

יונה כחיית טוטם

יונה כחיית טוטם

קורס קלפי סגולה. יצירה של הבת שלי, קשת

לינקס כחיית טוטם

לינקס כחיית טוטם

קלפי טוטם- קורס קריאה בקלפים

דבורה כחיית טוטם

דבורה כחיית טוטם

קורס קריאה בקלפים. יצירה של הבת שלי, קשת פורת

טוטם אישי, קלפי סגולה

טוטם אישי, קלפי סגולה

קלפי טוטם- קורס קריאה בקלפים. יצירה של הבת שלי, קשת פורת

תנשמת- חיות סגולה

תנשמת- חיות סגולה

פתיחה בקלפי חיות טוטם תודה לקשת פורת שפותחת בקלפים ומציירת

עכבישה, חיות טוטם

עכבישה, חיות טוטם

קורס קלפי סגולה

שפירית כחיית טוטם

שפירית כחיית טוטם

קורס קריאה בקלפים

חיות טוטם

חיות טוטם

קורס קריאה בקלפים

גמל שלמה, חיית טוטם

גמל שלמה, חיית טוטם

פתיחה בקלפים

נץ בביקור- חיות טוטם

נץ בביקור- חיות טוטם

קורס קריאה בקלפים

סלמנדרה - התחדשות ומסתורין

סלמנדרה - התחדשות ומסתורין

קורס קלפי חיות טוטם

נחש כסמל לטרנספורמציה

נחש כסמל לטרנספורמציה

קורס קריאה בקלפים

אלפקה, חיית טוטם

אלפקה, חיית טוטם

קלפי טוטם- קורס קריאה בקלפים

קיפוד כחיית טוטם

קיפוד כחיית טוטם

קורס קלפי סגולה

גמל כחיית טוטם

גמל כחיית טוטם

קורס קריאה בקלפי סגולה

חתול ים, מנטה כחיית טוטם

חתול ים, מנטה כחיית טוטם

קלפי טוטם- קורס קריאה בקלפים

bottom of page