top of page

סדנת הדפס בוטני- חותם הטבע

מוזמנים לגלות את סוד הפקת הצבע מן הטבע, להיות שותפים ברזי הצביעה מפרחים ועלים. להשאיר את חותם צבעם וצורתם על בדים טבעיים ולהתחבר לכוחות החיים. נבין את עקרונות הצביעה הטבעית, את השימוש במקבעים ואת הדיאלוג עם ממלכת הטבע. נניח את העלים על הבדים, נגלגל לצרורות ונבשל אותם בסיר עם מים חמים. הקסם מתחולל בתוך חבילות ההפתעה- ניפתח את הצרורות, נתרגש ביחד ונודה לאימא אדמה. 

מעיל צמר עם הדפס בוטני של עלים

מעיל צמר עם הדפס בוטני של עלים

חותם עלי אקליפטוס

חותם הטבע - הדפס בוטני

חותם הטבע - הדפס בוטני

Botanical print

הדפס בוטני על צעיף צמר

הדפס בוטני על צעיף צמר

הדפס בוטני על כותנה

הדפס בוטני על כותנה

Botanical print

הדפס בוטני מעלים

הדפס בוטני מעלים

Botanical print

בודהה מעלים

בודהה מעלים

Botanical print

מילים טובות מסדנת הדפס

מילים טובות מסדנת הדפס

Botanical print

טוניקת צמר

טוניקת צמר

Botanical print

הדפס בוטני מצמחים

הדפס בוטני מצמחים

Botanical print

הדפס בוטני

הדפס בוטני

Botanical print

הדפס בוטני- מזל דלי

הדפס בוטני- מזל דלי

Botanical print

מזל דלי

מזל דלי

הדפס בוטני מעלים ופרחים

הדפס בוטני- כיסוי חלה

הדפס בוטני- כיסוי חלה

Botanical print

סדנת הדפס בוטני לאמנים יוצרים בישראל

סדנת הדפס בוטני לאמנים יוצרים בישראל

Botanical print

סדנת הדפס בוטני על כותנה

סדנת הדפס בוטני על כותנה

Botanical print

הדפס בוטני על צמר

הדפס בוטני על צמר

Eco print

חותם הטבע מעלים

חותם הטבע מעלים

מרכז צביעה טבעית ביודפת

כיסוי חלה

כיסוי חלה

גונית- צביעה טבעית ביודפת

הדפס בוטני מחרציות

הדפס בוטני מחרציות

Botanical print

הדפס בוטני מחרציות

הדפס בוטני מחרציות

Botanical print

הדפס בוטני מעלים

הדפס בוטני מעלים

Botanical print

הדפס בוטני מעלים ופרחים

הדפס בוטני מעלים ופרחים

Botanical print

דיוקן הטבע מעלים

דיוקן הטבע מעלים

מרכז צביעה טבעית ביודפת

דיוקן הטבע

דיוקן הטבע

מרכז צביעה טבעית ביודפת

דיוקן הטבע

דיוקן הטבע

מרכז צביעה טבעית ביודפת

סדנת הדפס בוטני לאגודת אמנים יוצרים

סדנת הדפס בוטני לאגודת אמנים יוצרים

Botanical print

הדפס בוטני מעלים ופרחים

הדפס בוטני מעלים ופרחים

Botanical print

הדפס בוטני

הדפס בוטני

Botanical print

הדפס בוטני מעלים ופרחים

הדפס בוטני מעלים ופרחים

Botanical print

הדפס בוטני מעלים- דב פנדה

הדפס בוטני מעלים- דב פנדה

סדנה משפחתית חווייתית ביודפת

הדפס בוטני על כותנה

הדפס בוטני על כותנה

Botanical print

הדפס בוטני

הדפס בוטני

Eco print

הדפס בוטני- מעיל צמר

הדפס בוטני- מעיל צמר

Eco print

הדפס בוטני

הדפס בוטני

Eco print

הדפס בוטני לוגווד

הדפס בוטני לוגווד

Botanical print

הדפס בוטני

הדפס בוטני

Botanical print

הדפס בוטני על בד

הדפס בוטני על בד

Botanical print

חותם הטבע- הדפס בוטני

חותם הטבע- הדפס בוטני

Botanical print

הדפס בוטני על צמר

הדפס בוטני על צמר

Eco print

הדפס בוטני על בד

הדפס בוטני על בד

Botanical print

הדפס בוטני על צמר

הדפס בוטני על צמר

Eco print

סדנאות חותם הטבע ביודפת

סדנאות חותם הטבע ביודפת

הדפס בוטני מצמחים

סדנאות חותם הטבע ביודפת

סדנאות חותם הטבע ביודפת

הדפס בוטני מצמחים

הדפס בוטני מאקליפטוס

הדפס בוטני מאקליפטוס

Eco print

הדפס בוטני על צמר

הדפס בוטני על צמר

Eco print

הדפס בוטני על צמר

הדפס בוטני על צמר

Botanical print

צביעה מעלים

צביעה מעלים

Eco printing on wool צביעה טבעית מאקליפטוס, במרכז האריגה ביודפת

קסם הצביעה הטבעית

קסם הצביעה הטבעית

Eco printing on wool צביעה טבעית מאקליפטוס, במרכז האריגה ביודפת

חותם הטבע

חותם הטבע

הדפב בוטני מצמחים

סדנאות חותם הטבע ביודפת

סדנאות חותם הטבע ביודפת

הדפס בוטני מצמחים

חותם הטבע על בד כותנה

חותם הטבע על בד כותנה

הדפס בוטני מצמחים

הדפס בוטני מפקאן

הדפס בוטני מפקאן

Eco print

הדפס בוטני

הדפס בוטני

Eco print

הדפס בוטני מעלים

הדפס בוטני מעלים

Botanical print

הדפס בוטני

הדפס בוטני

Eco print

הדפס בוטני מפקאן

הדפס בוטני מפקאן

Eco print

חותם הטבע על בדי צמר

חותם הטבע על בדי צמר

הדפס בוטני מצמחים

קיקיון על כותנה Eco print

קיקיון על כותנה Eco print

מרכז צביעה טבעית ביודפת

הדפס בוטני על כותנה

הדפס בוטני על כותנה

Botanical print

הדפס בוטני על צמר

הדפס בוטני על צמר

Botanical print

סדנאות חותם הטבע ביודפת

סדנאות חותם הטבע ביודפת

הדפס בוטני מצמחים

סדנאות חותם הטבע ביודפת

סדנאות חותם הטבע ביודפת

הדפס בוטני מצמחים

הדפס בוני מעלים

הדפס בוני מעלים

Botanical print

צביעה טבעית על צמר

צביעה טבעית על צמר

eco print

הדפס בוטני מעלים

הדפס בוטני מעלים

Botanical print

פעילות צביעה בבית ספר עודד

פעילות צביעה בבית ספר עודד

eco print at school

צביעה טבעית מצמחים

צביעה טבעית מצמחים

מרכז צביעה טבעית ביודפת

הדפס בוטני מעלים

הדפס בוטני מעלים

Botanical print

eco print on wool סדנת צביעה

eco print on wool סדנת צביעה

מרכז צביעה טבעית ביודפת

eco print on cotton

eco print on cotton

סדנת צביעה טבעית במרכז המלאכות ביודפת

הדפס בוטני מעלים

הדפס בוטני מעלים

Botanical print

Eco print on cotton

Eco print on cotton

סדנת צביעה טבעית במרכז המלאכות ביודפת

סדנת צביעה מצמחים

סדנת צביעה מצמחים

Eco printing on wool צביעה טבעית מאקליפטוס, במרכז האריגה ביודפת

הדפס בוטני מעלים

הדפס בוטני מעלים

Botanical print

צביעה על כותנה

צביעה על כותנה

מרכז צביעה טבעית ביודפת

סדנת צביעה טבעית

סדנת צביעה טבעית

מרכז צביעה טבעית ביודפת

צביעה על כותנה

צביעה על כותנה

Eco print on cotton צביעה טבעית מאקליפטוס, במרכז האריגה ביודפת

חותם הטבע

חותם הטבע

eco print on cotton

אקליפטוס

אקליפטוס

Botanical print

bottom of page