top of page
‏‏גונית-מארג חיים

 

  

            גונית- מארג חיים        

      לימודי אריגה ואסטרולוגיה                            

מוזמנים למרחב המשלב חומר ורוח, יצירה וחוויה
להתחבר לתנועה המדיטטיבית שבטוויה
 לקסם שבצביעה, למרכז הפנימי שבאריגה
ולעולם האסטרולוגיה ככלי למודעות ולצמיחה
 

לוגו אמא - Copy.png

מרכז מלאכות קדומות ולימודי רוח
 

         לימודי אסטרולוגיה- ללמוד את סודות חכמת הכוכבים.

        קורסים בקריאה בקלפים- לקבל כלי להתבוננות פנימית.

        חוגי אריגה-  לארוג את החלום באריגה אתנית או אמנותית. 
 
       סדנאות מרוכזות בטוויה, צביעה טבעית והדפס בוטני.

bottom of page